Lagerhantering och distribution anpassas efter kundens behov. Vi har lösningar för såväl web-shoppar som leverantörer. Tack vare vårt IT-system som är kopplat direkt till lagerbokföringen säkerställer vi lagerhanteringen och Du som kund får en snabb återrapportering. Vi kan med andra ord hantera delar av er logistik eller helhetslösningar med totalansvaret för ert hela logistikbehov.