Vi har lång erfarenhet från stuffning av containers. Vi lastar alla typer av gods med eller utan truck och säkrar godset så att det får en säker färd till mottagaren.