Fullständig logistikhantering (3PL)

Lagerhantering och distribution anpassas efter kundens behov. Vi har lösningar för såväl web-shoppar som leverantörer. Tack vare vårt IT-system som är kopplat direkt till lagerbokföringen säkerställer vi lagerhanteringen och Du som kund får en snabb återrapportering. Vi kan med andra ord hantera delar av er logistik eller helhetslösningar med totalansvaret för ert hela logistikbehov

Lagring i tullager

Vi kan erbjuda kort- och långtidsvarig lagring av alla typer av gods. På vårt tullager kan Ni förvara gods under obegränsad tid och ni betalar endast avgifter såsom tull och moms vid uttag. Detta gör att Er likviditet inte belastas förrän varorna är under fri omsättning. Med vetskapen om att vi har kameraövervakning, passersystem samt ronderande väktare så vet Ni att Era varor förvaras tryggt och säkert hos oss.

Bulk- och kemikaliehantering

På BGM Logistics kan vi erbjuda lagerhållning, omtappning, orderplock och distribution av fasta och flytande kemikalier på ett miljömässigt säkert sätt.

Stuffning

Vi har lång erfarenhet från stuffning av containers. Vi lastar alla typer av gods med eller utan truck och säkrar godset så att det får en säker färd till mottagaren.

Strippning

Importcontainers hanteras ofta på vår terminal, oavsett om godset står på pall eller ej så utförs lossningen snabbt och effektivt. Vi stämmer av antalet mot lossningslista och återrapporterar till kund direkt efter lossning.

Omlastning

Vi erbjuder transportörer att använda sig av vår terminal för omlastning av gods. Det kan t.ex. vara fjärrbilar som lämnar av gods för vidaredistribution inom Sverige eller omvänt. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just Er.

Distribution

Inga sändningar är för små eller för stora. Tack vare våra förmånliga transportavtal så kan vi erbjuda Er snabba och prisvärda transporter. Vi har även möjlighet att ordna containertransporter till och från Göteborgs hamn.