På BGM Logistics kan vi erbjuda lagerhållning, omtappning, orderplock och distribution av fasta och flytande kemikalier på ett miljömässigt säkert sätt. Med tankanläggning om totalt 300 m3 har vi möjlighet att ta in era kemikalieprodukter i bulk från tankbil/-container för att sedan löpande fylla över i fat och IBC, allt efter era behov.

Här är några av de tjänster vi erbjuder:

  • Uppvärmning
  • Spädning
  • Omrörning
  • Etikettframställning
  • Destruktion
  • Konsultation