Det är viktigt att du som chaufför har med dig ett korrekt IG- samt positionsnummer när du ska hämta importgods från terminalen. Utan detta kan vi inte identifiera sändningen.

Fraktsedlar skickas till oss innan avhämtning. Tänk på att IG-nummer, positionsnummer samt Tull ID tydligt ska finnas angivet på alla fraktsedlar. Vår godslokalkod är UZV, ett korrekt IG-nummer kan t.ex. vara UZV-9-190-2.

Fraktsedlar kan mailas eller faxas till oss på: tull@bgmlogistics.se eller 031-742 12 49

Se till att du har med dig det rätta antal EUR-pallar som sändningen är lastad på. Denna information uppges av speditören vid transportbokning. Pallkvitton skrivs endast vid undantagsfall.